African Burial Grand National Monument

Rozsáhlý národní památník pro 400 afroameričanů, kteří zde byli pohřbeni během 17. a 18. století se nachází v Dolním Manhattanu na Elk Street. Někteří historikové tvrdí, že zde bylo pohřbeno více těl, dokonce až 15 – 20 tisíc osob. Objevování pozůstatků se řadí k nejdůležitějším archeologickým projektům v USA a proto také patří pod ochranu organizace National Park Service. Tato práce byla zahájena roku 1991, kdy byly úplnou náhodou nalezeny kosterní pozůstatky na místě, kde se začalo kopat pro stavbu nové kancelářské budovy.

Další nálezy ukázaly, že se jedná o africké pohřebiště otroků, které leželo mimo hranice New Yorku, v té době ještě Nového Amsterdamu. African Burial Grand National Monument připomíná nelehké osudy afrického obyvatelstva a prohlédnout si ho můžete každý den kromě svátků.